Kontakt

Forældrebestyrelsen

Børnehuset Kroghøj er repræsenteret i Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Slangerup.

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Børneintra

Log på Børneintra.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Foraeldrebestyrelsen